Avís Legal, Política de Privacitat i Condicions d'Ús

 

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

 

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), PIROTECNIA CATALANA SA manifesta que el domini pirotecniacatalana.com és propietat de PIROTECNIA CATALANA SA, amb CIF A43060607, amb domicili a Ctra. Vimbodí a Vallclara, Km. 2 - 43430 Vimbodí i Poblet i correu electrònic administracio@pirotecniacatalana.com.

 

Que PIROTECNIA CATALANA SA  consta inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, al Tom 315, Llibre 240, Foli 1 i Fulla 5271.

 

PIROTECNIA CATALANA SA no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts en la llei, PIROTECNIA CATALANA SA no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet.

 

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de PIROTECNIA CATALANA SA estan elaborades per professionals de la mateixa, degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de PIROTECNIA CATALANA SA poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de PIROTECNIA CATALANA SA o dels seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de PIROTECNIA CATALANA SA.

 

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

En virtut de la  normativa de  Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin  incorporades en un fitxer denominat clients responsabilitat de PIROTÈCNIA  CATALANA SA, i seu social a Carretera de Vimbodí  a Vallclara km 2, 43430 VIMBODÍ I POBLET (Tarragona)La finalitat d’aquest tractament  és la de gestionar les relacions contractuals. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones llevat de les autoritats competents i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.  

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en  Carretera de Vimbodí  a Vallclara km 2, 43430 VIMBODÍ I POBLET (Tarragona) o pircat@pirotecniacatalana.com. 

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant la Agencia Espanyola de Protecció de dades.

Així mateix, al facilitar-nos el seu correu electrònic ens autoritza de forma expressa i en els termes establerts legalment a poder remetre correus electrònic comercials; disposant en tot cas de la possibilitat de revocar aquesta autorització enviant un correu electrònic a pircat@pirotecniacatalana.com o seguint el procediment establert en el correu comercial rebut.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

 

Aquesta web és propietat de PIROTECNIA CATALANA SA. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per PIROTECNIA CATALANA SA, o per tercers que han autoritzat a PIROTECNIA CATALANA SA a utilitzar-les i publicar-les en la web.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de PIROTECNIA CATALANA SA l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de PIROTECNIA CATALANA SA

PIROTECNIA CATALANA SA no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del suport en el qual el software es gravat. PIROTECNIA CATALANA SA poseeix tots els drets de propietat industrial i intelectual, incloent el sowftare. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i  descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

 

CONDICIONS D’US DE LA PLATAFORMA DE VENTA O RESERVA ONLINE

 

Condicions prèvies

A traves de la plataforma de comerç electrònic que PIROTECNIA CATALANA SA disposa en la seva web es pot compra alguns dels productes indicats i reservar altres productes que hauran de ser recollits de forma presencial en la seu de PIROTECNIA CATALANA SA, de conformitat amb la legislació actual que limita el seu enviament a traves d’empreses de transport.

 

En el cas de que els productes, d’acord amb la legislació, puguin ser enviats per un servei de missatgeria, el contracte de compraventa s’entendrà formalitzat en quant el producte hagi estat abonat pel comprador i enviat pel venedor. I no podent ser considerat formalitzat el contracte dels productes que no poden ser enviats fins el pagament i recollida en les instal·lacions de PIROTECNIA CATALANA SA; essent considerat l’acció realitzada pel usuari a traves de la web com una “Reserva de producte”.

 

Usuari Registrat

Tota persona que ho desitgi i que sigui major de 18 anys amb suficient capacitat d’ obrar pot crear la seva pròpia compte, introduint la totalitat de les dades que es sol·liciten en l’ apartat de “Registre”.

 

L’usuari amb la seva complementació declara que totes les dades que ha facilitat son certes, que corresponen a la seva persona i que ha acceptat les condicions detallades en aquest text i en l’avís general en quant a la normativa de protecció de dades.

 

L’usuari, una vegada complimentat el procediment podrà accedir a la seva àrea personal, on podrà visionar l’històric de comandes i el detall de les seves transaccions així com les seves dades de caràcter personal, podent realitzar quantes modificacions consideri pertinents així com donar de baixa el compte personal creat.

 

L’usuari escollirà una contrasenya per autentificar la seva identitat en el moment d’accedir a la web; tenint l’obligació de custodiar la contrasenya de forma confidencial i no compartint-la amb tercers; podent en tot cas modificar-la quan així ho consideri i en el supòsit que consideri que pot ser compartida per altres usuaris havent de fer-ho de forma immediata.

 

També es permet poder realitzar una compra o reserva sense necessitat de constar com usuari registrat, completant les dades que es sol·liciten en el formulari destinat a aquest efecte i sense que es doni d’alta com a usuari registrat.

 

CONDICIONS D'ENTREGA

 

 PIROTÈCNIA CATALANA S.A. ofereix diverses condicions d’entrega:

 

-Recollida a la botiga de les nostres instal·lacions:

 • Dins horaris i dates establertes.
 • Qualsevol article de la nostra web.

 

-Transport Ordinari:

 • Els enviaments és realitzant mitjançant el servei de missatgeria HALCOURIER.
 • Les despeses d’enviament (nacionals i peninsulars), seran calculades segons comanda, ja incloses en el preu final.
 • El termini de lliurament és de 2 a 4 dies hàbils (preparació i enviament), un cop confirmat el pagament per part del client, serà enviat per missatgeria 24/48 hores.
 • Tots els articles de la nostra web, menys qualsevol article pirotècnic.

 

-A partir de 100 kg, consulta’ns PREUS per ENVIAMENT ESPECIAL:

 • Els enviaments a partir de 100 kg, és pels articles que no són pirotècnics: els sacs de 10KG de confeti, la pols holi, els pals led, les torxes de parafina, els tubs de confeti manuals i elèctrics, i l’aigua de foc; per disposar d’aquest enviament el pes final ha de ser superior a 100 kg de pes.
 • El tràmit de gestió és gratuït, les despeses d’enviament és a càrrec seu.
 • Per disposar d’aquest transport truca’ns al 977 878 011.

 

-Consulta’ns PREUS per possibilitat de TRANSPORT ESPECIAL

 • Qualsevol transport relacionat amb el Reglament de Mercaderies Perilloses (ADR).
 • Transport exclusiu per als articles pirotècnics.
 • Consulta’ns termes i condicions.
 • El tràmit de gestió és gratuït, les despeses d’enviament és a càrrec seu.

 

Han passat més de 4/5 dies laborables i no has rebut/recollit el paquet? Posa’t en contacte amb nosaltres.

Si es realitza una comanda en cap de setmana, vacances (Nadal, diada…) o dia festiu, es tramitarà el següent dia laborable.

 

Dret de desistiment

De conformitat amb la normativa de defensa dels consumidors i els usuaris i per aquelles persones que ostentin la condició de consumidor i usuari, una vegada realitzada la compra i rebuda en el domicili indicat en el moment de realitzar la compra -quan els productes hagi estat pogut enviats d’acord amb la normativa-, el usuari disposa de 14 dies naturals per exercitar el seu dret de desistiment des de la recepció del producte.

 

L’ usuari haurà de posar-se en contacte amb l’ empresa a través del següent correu electrònic administracio@pirotecniacatalana.com, manifestat que desitja exercitar el seu dret de desistiment. 

 

En aquest moment serà informat del procediment que es realitzarà per recollir els productes; i que una vegada rebuts i verificats que es troben en perfectes condicions, serà quan es retornarà l’import abonat, llevat de les despeses de retorn del producte que s’hagin generat pel desistiment de la compra, que sempre serà a càrrec del client.

 

Una vegada finalitzat aquest termini, PIROTECNIA CATALANA SA no acceptarà devolucions por desistiment en els productes adquirits.

 

Resolució de conflicte

S’ informa que PIROTECNIA CATALANA SA no consta adherida a cap plataforma de resolució de conflictes en matèria de consum o d’arbitratge, restant a la disposició en les dades de contacte i localització indicades en aquest text legal.

Però de conformitat amb el Reglament 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum,  s’informa de l’existència d’ una plataforma europea per la resolució de conflictes, que podrà ser empleada en l’ àmbit del comerç electrònic i que pot obtenir més informació en:

 https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

 

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

 

Les presents condicions d’accés de la web es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols de Valls (Tarragona) per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes, sempre i quan sigui aplicable aquesta submissió. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.